Hotelový vstupný

Hotelový vstupný systém zabraňuje voľnému a nekontrolovateľnému pohybu osôb v priestoroch hotela. Užívateľom je možné zadávať viacúrovňové prístupové práva v ľubovoľnom počte. Hotelový systém pracuje vo vnútornej sieti s možnosťou prístupu cez LAN.
 

Vstupné – dverné jednotky  – je možné zapojiť do siete, kde sa môžu z riadiaceho systému definovať všetky prístupové práva a súčasne sledovať a spracovávať aktuálne údaje zo všetkých jednotiek súčasne on-line.

Sieť vstupných – dverných jednotiek môže byť štruktúrovaná vertikálne i horizontálne s možnosťou vytvárania subsieti, a tie potom zapojiť na spoločný databázový server. Počet vstupných – dverných jednotiek, nie je v systéme obmedzený.

 

Hotelový systém umožňuje:

  • jednoduché a rýchle zadávanie nových kariet
  • jednoduché a rýchle mazanie existujúcich kariet
  • nastavenie doby platnosti karty / skupiny kariet
  • nastavenie skupiny oprávnení (služobné karty určené pre personál)
  • možnosť sledovania online záznamov
  • rýchle a prehľadne zobrazenie histórie

Máte záujem o hotelový systém? Kontaktuje nás.

 Hotelový systém  Hotelový systém
 Hotelový systém  Hotelový systém
Máte záujem o hotelový systém? Kontaktuje nás.