Teplotný modul – zariadenie na meranie teploty v priestore, v ktorom je umiestnený teplotný snímač. Nameraná teplota sa priebežne zobrazuje na displeji. Ďalšou funkciou zariadenia je vyhodnotenie nameranej hodnoty, zopnutie alebo rozopnutie kontaktov relé a to podľa nastaveného prevádzkového režimu.Modul pracuje v režime okienkového disktriminátora, alebo v režime termostat.

 Výstup – poplachové relé, sleduje nastavené hodnoty v dovolených rozsahoch a pri ich prekročení vyhlási poplach. 

Technické údaje:

napájacie napätie:                          10-15 V DC
odoberaný prúd:                             max. 40mA
meraná teplota:                              -45°C až 99°C
presnosť merania:                          +- 1 °C
kontakty relé:                                 NO,NC
zaťažiteľnosť kontaktov:                   max. 3A/30V
vzdialenosť snímača od základne:     max.20m

    
 

Modul vlhkosti – zariadenie na meranie relatívnej vlhkosti v priestore, v ktorom je umiestnený snímač. Nameraná hodnota sa priebežne zobrazuje na displeji. Ďalšou funkciou zariadenia je vyhodnotenie nameranej hodnoty, zopnutie alebo rozopnutie kontaktov relé a to podľa nastaveného prevádzkového režimu. Modul pracuje v režime okienkového disktriminátora, alebo v režime termostat.
 Výstup – poplachové relé, sleduje nastavené hodnoty v dovolených rozsahoch a pri ich prekročení vyhlási poplach. 

 Technické údaje:

napájacie napätie:                          10-15 V DC
odoberaný prúd:                             max. 40mA
meraná relatívna vlhkost RH:           0 – 99 %
presnosť merania:                          +- 3%
kontakty relé:                                 NO,NC
zaťažiteľnosť kontaktov:                   max. 3A/30V
vzdialenosť snímača od základne:     max.20m

 
 

Modul kontroly napätia – sleduje prítomnosť 230 V v jednotlivých fázach. Strata napätia aspoň zo sledovaných fáz spôsobí vyhlásenie poplachu prepnutím kontaktov relé. Zariadenie je možné použiť aj na kontrolu  len 1 fázy.

Technické údaje:

kontrolované napätie:                      3×230 V
napájacie napätie:                           10 – 15 V DC
kontakty relé:                                 NO,NC
zaťažiteľnosť kontaktov:                   max. 3A/30V

 

Máte záujem o niektorý z modulov? Kontaktuje nás.