Ponúkame bezpečnostný systém svetovej značky PARADOX, ktorý sa vyznačuje vysokou spoľahlivosťou, cenovou dostupnosťou a moderných dizajnom.

Zabezpečovacie systémy

Ponúkame:

– riešenie na mieru

– zabezpečenie rodinných domov

– administratívnych priestorov

– obchodných priestorov

– skladových a výrobných hál

– vonkajších priestorov v okolí budov

– servis a správu zabezpečovacích systémov

– vypracovanie podrobnej dokumentácie

– zaškolenie

Máte záujem o bezpečnostný systém? Kontaktuje nás.

Bezpečnostné systémy značky PARADOX, pokrývajú potreby klientov ako po stránke veľkosti objektu, tak aj stupňa zabezpečenia. Bezpečnostné systémy / alarmy, sa vyznačujú predovšetkým:

– Variabilnosťou – širokou ponukou prvkov ochrany

– Jednoduchosťou pre užívateľa

– Vysokou spoľahlivosťou

Bezpečnostný systém - ústredňa

Bezpečnostný systém sa vo všeobecnosti skladá z niekoľkých základných prvkov. Hlavným z nich je samotná ústredňa bezpečnostného systému. To je centrálny bod, ktorý riadi a vyhodnocuje všetky funkcie a prvky alarmu.

Ústredne sa v jednoduchosti delia na :

– Analógové

– Zbernicové

– Bezdrôtové

– Delenie podľa počtu zón

– Množstvo typov ústrední umožňuje navrhnúť ideálny riešenie pre ľubovoľný bezpečnostný systém

Druhým prvkom, ktorý tvorí bezpečnostný systém, sú detektory. Tie sa členia podľa využiteľnosti a funkcií.

Základné rozdelenie detektorov:

– Pohybové

– Tlakové – deštrukcia skla

– Požiarne

– Bezdrôtové

– So záberom 360 stupňov

– Magnetické kontakty na dvere, alebo garážové brány

– Vďaka množstvu rôznych druhov detektorov budete schopný pokryť všetky aspekty bezpečnosti

Bezpečnostný systém - detektory

Tretím základným prvkom alarmu je klávesnica. Tá slúži užívateľovi na ovládanie celého systému. Užívateľ pomocou svojho bezpečnostného kódu môže bezpečnostný systém zapnúť, vypnúť, prípadne vykonať ďalšie úkony.

Delenie klávesníc:

– Základné LED klávesnice

– Moderné klávesnice s LCD displejom

– Grafické dotykové klávesnice

– Vďaka inovácií si vyberie klávesnicu aj náročný zákazník

bezpečnostné systémy - klávesnice

Dôležitým prvkom všetkých bezpečnostných systém je akustická siréna. Tá môže byť vonkajšia, alebo vnútorná.

Rozdelenie sirén:

– Vonkajšia

– Vnútorná

– Bezdrôtová

Bezpečnostný systém - sirény

Alarm môže obsahovať aj ďalšie prvky, ako diaľkový ovládač, ktorým sa dá alarm zapnúť, prípadne vypnúť, zistiť aktuálny stav systému, teda či je systém zapnutý, alebo vypnutý. Ďalším doplnok môže byť komunikátor na posielanie SMS správ, prípadne hlasových správ užívateľovi o problémoch, poplachu, či informácie o aktuálnom stave. Komunikátor slúži aj na komunikáciu s pultom SBS.

Komunikátor a iné prvky bezpečnosti:

– GSM komunikátor

– Hlasový modul

– GPRS komunikátor s možnosťou pripojenia na SBS

– Tiesňové tlačidlá

– Množstvo rôznych doplnkových modulov zvyšuje prvky bezpečnosti

Bezpečnostný systém - komunikátor
Máte záujem o bezpečnostný systém? Kontaktuje nás.

Zabezpečovací systém je len jedným v mnohých prvkom ochrany Vášho majetku. Je vhodné do doplniť o kamerový systém, ktorým pokryjete vonkajšie priestory napríklad okolo domu, alebo firmy.

Referencie

Na základe zákona o ochrane osobných údajov, GDPR neuvádzame miesto a názvy montáži bezpečnostných systémov.

Montáž bezpečnostného systému:

 • Rodinné domy
 • Kancelárske priestory
 • Skladové priestory
 • Administratívne budovy
 • Výrobné haly
 • Hotely
 • Ubytovacie zariadenia
 • Prevádzky
 • Obchody
 • Autobazáre
 • Priemyselné areály
 • Rôzne vonkajšie plochy