Majte prehľad o pohybe Vašich zamestnancov.

Vstupný systémy

………………….. 
– umožňujú kontrolovať vstupy do chránených objektov. Systém pracuje na princípe bezdotykových kariet / ID nosičov.

Systém pozostáva z modulu riadiacej elektroniky a z minimálne jednej čítacej hlavy.

Vstupný systém ponúka:

 • jednoduché a rýchle programovanie ID nosičov
 • pamäť pre 250 ID nosičov
 • čas otvorenia dverí
 • časy vyhlásenia poplachu
 • komunikáciu pomocou SW až s 32 terminálmi
 • komunikáciu až do 1200m
 • ON LINE kontrolu
 Dochádzkový systém

 

Dochádzkový systém

Dochádzkový systém sa skladá z:

dochádzkového terminálu TIMEPROX. Je to multifunkčné zariadenie, voľne programovateľné z PC, s autonómnou činnosťou bez nutnosti stálej komunikácie s PC. Programovanie terminálu sa vykonáva pomocou aplikačného SW generátora, na širokú škálu činností:

 • zber dochádzkových údajov pracovníkov
 • zber dát pre hodnotenie pracovných úkonov
 • kontrolu vstupov do chránených priestorov.

Dochádzkový sytsém umožňuje podrobný výstup a to formou:

 • individuálne zobrazenie pre užívateľov cez textové správy
 • tlačenou formou cez tlačiareň priamo pripojenú k zariadeniu
 Vstupné systémy

Máte záujem o dochádzkový alebo vstupný systém? Kontaktuje nás.