Bezpečnostný systém

Ponúkame bezpečnostný systém svetovej značky PARADOX, ktorý sa vyznačuje vysokou spoľahlivosťou, cenovou dostupnosťou a moderných dizajnom.

Ponúkame:

 • riešenie na mieru
 • zabezpečenie rodinných domov
 • administratívnych priestorov
 • obchodných priestorov
 • skladových a výrobných hál
 • vonkajších priestorov v okolí budov
 • servis a správu zabezpečovacích systémov
 • vypracovanie podrobnej dokumentácie
 • zaškolenie
Bezpečnostný systém

Máte záujem o zabezpečovací systém? Kontaktuje nás.

Bezpečnostné systémy značky PARADOX, pokrývajú potreby klientov ako po stránke veľkosti objektu, tak aj stupňa zabezpečenia. Bezpečnostné systémy / alarmy, sa vyznačujú predovšetkým:

 • Variabilnosťou – širokou ponukou prvkov ochrany
 • Jednoduchosťou pre užívateľa
 • Vysokou spoľahlivosťou

Bezpečnostný systém sa vo všeobecnosti skladá z niekoľkých základných prvkov. Hlavným z nich je samotná ústredňa bezpečnostného systému. To je centrálny bod, ktorý riadi a vyhodnocuje všetky funkcie a prvky alarmu.

Ústredne sa v jednoduchosti delia na :

 • Analógové
 • Zbernicové
 • Bezdrôtové
 • Delenie podľa počtu zón
 • Množstvo typov ústrední umožňuje navrhnúť ideálny riešenie pre ľubovoľný bezpečnostný systém

Druhým prvkom, ktorý tvorí bezpečnostný systém, sú detektory. Tie sa členia podľa využiteľnosti a funkcií.

 

Základné rozdelenie detektorov:

 • Pohybové
 • Tlakové – deštrukcia skla
 • Požiarne
 • Bezdrôtové
 • So záberom 360 stupňov
 • Magnetické kontakty na dvere, alebo garážové brány
 • Vďaka množstvu rôznych druhov detektorov budete schopný pokryť všetky aspekty bezpečnosti

 

Tretím základným prvkom alarmu je klávesnica. Tá slúži užívateľovi na ovládanie celého systému. Užívateľ pomocou svojho bezpečnostného kódu môže bezpečnostný systém zapnúť, vypnúť, prípadne vykonať ďalšie úkony.

Delenie klávesníc:

 • Základné LED klávesnice
 • Moderné klávesnice s LCD displejom
 • Grafické dotykové klávesnice
 • Vďaka inovácií si vyberie klávesnicu aj náročný zákazník

 

Dôležitým prvkom všetkých bezpečnostných systém je akustická siréna. Tá môže byť vonkajšia, alebo vnútorná.

Rozdelenie sirén:

 • Vonkajšia
 • Vnútorná
 • Bezdrôtová

 

Bezpečnostný systém môže obsahovať aj ďalšie prvky, ako napríklad komunikátor na posielanie SMS správ užívateľovi o problémoch, poplachu, či informácie o aktuálnom stave.

Komunikátor a iné prvky bezpečnosti:

 • GSM komunikátor
 • Hlasový modul
 • GPRS komunikátor s možnosťou pripojenia na SBS
 • Tiesňové tlačidlá
 • Množstvo rôznych doplnkových modulov zvyšuje prvky bezpečnosti
 

 

 

 

bezpečnostné systémy - ústredňa

 

 

 

 

 

bezpečnostné systémy - detektory

 

 

 

 

 

bezpečnostné systémy - klávesnice

 

 

 

bezpečnostné systémy - sirény

 

bezpečnostný systém - komunikátor

Máte záujem o zabezpečovací systém? Kontaktuje nás.

Bezpečnostné systémy