Majte prehľad o pohybe Vašich zamestnancov.

Vstupné systémy

………………….. 
– umožňujú kontrolovať vstupy do chránených objektov. Systém pracuje na princípe bezdotykových kariet / ID nosičov.

Systém pozostáva z modulu riadiacej elektroniky a z minimálne jednej čítacej hlavy.

Vstupný systém ponúka:

 • jednoduché a rýchle programovanie ID nosičov
 • pamäť pre 250 ID nosičov
 • čas otvorenia dverí
 • časy vyhlásenia poplachu
 • komunikáciu pomocou SW až s 32 terminálmi
 • komunikáciu až do 1200m
 • ON LINE kontrolu
 Dochádzkový systém

 

Dochádzkové systémy

– dochádzkový terminál TIMEPROX je multifunkčné zariadenie, voľne programovateľné z PC, s autonómnou činnosťou bez nutnosti stálej komunikácie s PC. Programovanie terminálu sa vykonáva pomocou aplikačného SW generátora, na širokú škálu činností:

 • zber dochádzkových údajov pracovníkov
 • zber dát pre hodnotenie pracovných úkonov
 • kontrolu vstupov do chránených priestorov.

  Podrobný výstup dát môže byť:

 • zobrazený pre užívateľov individuálne cez textové správy
 • tlačenou formou cez tlačiareň priamo pripojenú k zariadeniu
 Vstupné systémy
Máte záujem o dochádzkový alebo vstupný systém? Kontaktuje nás.