Zameranie firmy

Predaj a inštalácia zabezpečovacích systémov
Predaj a inštalácia dochádzkových a vstupných systémov
Servis zabezpečovacích systémov
Predaj a inštalácia kamerových systémov
Predaj a servis výpočtovej techniky
Inštalácia sietí LAN
Predaj a inštalácia produktov GTS
Predaj kancelárskej techniky a spotrebného materiálu